Prof. Dr. Peter van der Veer - Publications

Journal Article (5)

1987
Journal Article
van der Veer, P.: 'God must be liberated!' A Hindu liberation movement in Ayodhya. Modern Asian Studies 21 (2), pp. 283 - 301 (1987)
Journal Article
van der Veer, P.: De illusie van een oude beschaving. Sociologisch Tijdschrift 14 (1), pp. 62 - 83 (1987)
Journal Article
van der Veer, P.: Communalisme en nationalisme in Zuid-Azie. Internationale Spectator 41 (11), pp. 570 - 578 (1987)
Journal Article
van der Veer, P.: Taming the ascetic: devotionalism in a Hindu monastic order. Man 22 (4), pp. 680 - 695 (1987)
Journal Article
van der Veer, P.; Dissel, C.: Antropologie en de feministische ontwikkelingssociologie. Sociologische Gids XXXIV (4), pp. 296 - 308 (1987)

Contribution to a Collected edition (1)

1987
Contribution to a Collected edition
van der Veer, P.: Religie als kunstwerk. De esthetische perceptie van Clifford Geertz. In: Antropologie tussen wetenschap en kunst: essays over Clifford Geertz, pp. 95 - 111 (Eds. Bakker, J. W.; Kuiper, Y.; Miedema, J.). Free University Press, Amsterdam (1987)
Go to Editor View