Veranstaltungen

in chronologischer Reihenfolge, absteigend

Vortragender: Patrick Eisenlohr (Utrecht University, Netherlands) Ort: MPI-MMG, Hermann-Föge-Weg 12, Göttingen
Co-organized by: Peter van der Veer & Steve Vertovec (Max-Planck-Institute for the Study of Ethnic and Religious Diversity) ▪ Matthias Koenig & Andrea Lauser (Göttingen University) [mehr]
Zur Redakteursansicht